Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również
Lampa wisząca BOHO bambusowa 25cm DMT50
Lampa wisząca BOHO bambusowa 25cm DMT50

122,55 zł

99,63 zł

szt.
Kinkiet ścienny loft z abażurem Oro biały
Kinkiet ścienny loft z abażurem Oro biały

46,55 zł

37,85 zł

szt.
Lampa wisząca BOHO bambusowa 45cm DMT57
Lampa wisząca BOHO bambusowa 45cm DMT57

170,00 zł

138,21 zł

szt.
Kinkiet regulowany metalowy Edison Antic Brass
Kinkiet regulowany metalowy Edison Antic Brass

56,05 zł

45,57 zł

szt.
Lampa sufitowa listwa podwójna czarna abażur Oro
Lampa sufitowa listwa podwójna czarna abażur Oro

98,00 zł

79,67 zł

szt.
Nowości
Kinkiet złoty hotelowy z abażurem Hampton Lux
Kinkiet złoty hotelowy z abażurem Hampton Lux
124,00 zł 100,81 zł
szt.
Żarówka LED E14 Corn 4,5W wąska ciepła
Żarówka LED E14 Corn 4,5W wąska ciepła
12,44 zł 10,11 zł
szt.
Żarówka LED E27 G45 2W fioletowa 5 sztuk girlandowa
Żarówka LED E27 G45 2W fioletowa 5 sztuk girlandowa
19,99 zł 16,25 zł
szt.
Polityka Prywatności

1.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1 Administratorem danych osobowych jest Jarosław Lipiński Telco Solutions, z siedzibą w Warszawie 04-794, ul. Peonii 20/16, NIP: 8212311200, podmiot prowadzący sklep czyli Sprzedawca. 

 

2.KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 • Email: biuro@ledigo.pl
 • Poczta: Jarosław Lipiński Telco Solutions ul. Peonii 20/16 04-794 Warszawa

 

 1. POCHODZENIE DANYCH

3.1 Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w sklepie internetowym www.ledigo.pl. W tym w szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika, dodanie zakupu, zadanie pytania, subskrypcję newslettera, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

 

4.RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

4.1  Podczas korzystania ze Sklepu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

 1. podczas rejestracji w Sklepie (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail)
 2. przy wyrażeniu chęci korzystania z usługi Newslettera (adres e-mail),
 3. przy składaniu zamówienia (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres dostawy, nr telefonu, adres e-mail).

4.2 Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych pkt. 4.1 jest konieczne w celach określonych w pkt.5

4.3 Użytkownicy mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

4.4 Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

4.5 W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

 

5.CEL PRZETWARZANIA DANYCH

5.1 Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu a w szczególności

 1. rejestracja użytkownika realizacja wysyłki towaru
 2. kontaktu między stronami transakcji
 3. wystawiania dokumentów księgowych
 4. obsługi zgłoszeń
 5. rozpatrywanie reklamacji
 6. rozwiązywania problemów technicznych

5.2 Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5.3 Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych

5.4 Ze względu na prawnie uzasadniony Sprzedawcy dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 1. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
 2. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
 3. Mediacji i rozwiązywania sporów
 4. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
 5. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
 6. Archiwizacji danych.

 

6.PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.

6.2 Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów Sprzedawcy odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

6.3 Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).

 

7.CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1 Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

7.2 Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

7.3 O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

 

8.Przetwarzanie automatyczne i profilowanie 

8.1 Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

 

9.Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych.

9.1 Każdy użytkownik ma prawo do:

a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności

 c) Usunięcia danych

 • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.

 d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 e) Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.

9.2Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora: .

 • Drogą elektroniczną na adres biuro@ledigo.pl
 • Na adres: Telco Solutions Jarosław Lipiński ul. Peonii 20/16 04-794 Warszawa
 • Osobiście w siedzibie Administratora.

 9.3 Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.

9.4 Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.

9.5 Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.

 9.6 Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.

9.7 Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

 

10. Polityka dotycząca cookies

Polityka plików cookies Serwisu Ledigo.pl

10.1. WSTĘP

Serwis ledigo.pl używa plików cookies. W poniższym rozdziale informujemy o korzystaniu z plików cookies w serwisie www.ledigo.pl.

10.2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Pliki cookies to małe fragmenty tekstu, kodu, które są wysyłane do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem. Niektóre cookies są czasem zapisywane na danym urządzeniu podczas przeglądania serwisu. Istnieją różne rodzaje plików cookies. Pliki cookies używane w serwisie ledigo.pl zostały podzielone na następujące kategorie:

 1. a) niezbędne pliki cookies
 2. b) funkcjonalne
 3. c) analityczne 

10.3. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

Niezbędne pliki cookies - pliki cookies, które są niezbędne do korzystania z Serwisu Ledigo.pl służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania. Te pliki cookie są niezbędne, aby serwis ledigo.pl mógł działać.

Funkcjonalne pliki cookies - zapamiętania wybranych przez Państwa preferencji dot. prywatności, zapamiętania ustawień strony internetowej.

Analityczne pliki cookies - pozostałe pliki cookies wykorzystujemy jednie wówczas, gdy wyrażą Państwo na to zgodę. Te pliki cookies pomagają nam ulepszać ofertę i obsługę poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak Państwo korzystają z serwisu.

10.4. ZGODA NA STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES

Podczas wizyty w serwisie ledigo.pl zostanie wyświetlony komunikat informujący, że wykorzystuje on pliki cookies.

10.5. MODYFIKOWANIE USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Preferencje > Prywatność i bezpieczeństwo > Ciasteczka i dane witryn – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. 

11.Organ nadzorczy i Skargi

11.1  W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

 

 

 

Sklep internetowy Shoper.pl ·     © Copyright 2017 ·    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl