Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również
Lampa sufitowa bambusowa plecionka czarna NUSA 60cm
Lampa sufitowa bambusowa plecionka czarna NUSA 60cm

249,99 zł

203,24 zł

szt.
Lampa wisząca BOHO bambusowa 38cm TH06
Lampa wisząca BOHO bambusowa 38cm TH06

151,00 zł

122,76 zł

szt.
Klosz szklany Venus grafit 20 cm
Klosz szklany Venus grafit 20 cm

44,00 zł

35,77 zł

szt.
Klosz do lampy BOHO bambusowa czarna 38cm TH06
Klosz do lampy BOHO bambusowa czarna 38cm TH06

117,71 zł

95,70 zł

szt.
Żarówka LED GU10 CCD 8W=60W Ciepła EL
Żarówka LED GU10 CCD 8W=60W Ciepła EL

8,00 zł

6,50 zł

szt.
Nowości
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu LEDIGO.PL przez jego Klientów, tj. Klienta indywidualnego, Przedsiębiorcy i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2 DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca– Jarosław Lipiński Telco Solutions z siedzibą w Warszawie (04-794) ul. Peonii 20/16, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:8212311200. prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
 2. Sklep/e-sklep – serwis internetowy pod nazwą www.ledigo.pl  zarządzany przez Sprzedawcę  i pozwalający Klientom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, tj. kupowanie produktów będących w ofercie sklepu
 3. Klient/Użytkownik– użytkownik korzystający ze sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu.

     a) Klient indywidualny - osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej dokonująca zakupów na potrzeby własne

     b) Przedsiębiorca – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona           dla niej charakteru zawodowy.

     c) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej                  charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie                  przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Umowa kupna - sprzedaży– umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
5. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
7. Towary – produkty znajdujące się w ofercie Sprzedającego, widoczne na stronie sklepu ledigo.pl , m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.

8. Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego/Przedsiębiorcę/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta prowadzące do zakupu towaru/ów, definiujące rodzaj towaru i ilość sztuk – co finalnie prowadzi do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży.
9. Płatności elektroniczne – płatności za pomocą których Klient ma możliwość zrealizowania opłaty za złożone zamówienie w sklepie. Płatności elektroniczne realizowane są za pomocą Przelewy 24.pl, PayU.

10. Newsletter– usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w paragrafie 4.
3. Klient  może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
5. Wykorzystywanie przez Klienta  nazwy Sprzedawcy, logo sklepu, zdjęć towarów oraz innych niż towary składników sklepu (w tym elementów graficznych sklepu oraz układu i kompozycji sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.

6. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

§ 4 REJESTRACJA W SKLEPIE

Klienci mają możliwość:

1. korzystania ze sklepu, w tym zakupu towarów, bez konieczności dokonywania rejestracji Zawarcie Umowy na kupno danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych,

b) akceptacji Regulaminu.

2. korzystania ze sklepu, w tym zakupu towarów, po zarejestrowaniu się na stronie sklepu:

a) Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie

b) W przypadku przedsiębiorcy i przedsiębiorcy na prawach konsumenta oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
c) Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Klienta danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
d) W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Klient, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną, kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

a. adresu dostawy i danych kontaktowych,
b. sposobu dostawy,
c. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta do Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo.

5. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

§ 6 ZAPŁATA CENY

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar/usługę, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
2. Płatności za zamówione towary/usługi realizowane są w Sklepie za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę. Dostępne formy płatności określone są na stronie "Formy Płatności:

a. Przelew na konto

b. Przelewy elektroniczne online: PayU, Przelewy24, Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.(Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.; czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności; wprzypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego; obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic)

c. Płatności gotówką przy dostawie ( za pobraniem)

d. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Ledigo.pl

3. W przypadku braku płatności za za towar/usługę w przeciągu 7 dni od daty zakupu Zamówienie jest anulowane.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

a. Wysyłka zagraniczna może zostać zrealizowana po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości i kosztów wysyłki z biurem pod adresem mailowym: biuro@ledigo.pl


5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

§ 7 DOSTAWA

1.Dostawa towarów ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłek zagranicznych prosimy o kontakt z biurem biuro@ledigo.pl w celu ustalenia możliwości i kosztów wysyłki.

2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
2. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
4. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta, może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy.

§ 8 NEWSLETTER

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep dla Klientów zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w Sklepie zgodnie z paragrafem 3 Regulaminu polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 2.  Aby skorzystać z Newslettera należy:

a. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronach internetowych Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą                elektroniczną lub
b. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie.

4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres sklepu: biuro@ledigo.pl.

5. Klient nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera.

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sklep Ledigo.pl jako Sprzedawca odpowiada przed Klientem za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym ustawą, w szczególności art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie na stronie „Informacje o sklepie” lub w formie pisemnej na adres:

LEDIGO

Trakt Lubelski 273

04-667 Warszawa

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej postaci. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji drogą elektroniczną na wskazany wcześniej adres mailowy.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. dane kontaktowe Klienta ( imię, nazwisko, adres, adres e-mail)
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji (dowód zakupu towaru)
c. przedmiot reklamacji (opis wady), ze wskazaniem żądania Klienta (naprawa, wymiana lub zwrot)
d. wszelkie okoliczności stwierdzenia wady produktu,

     5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian/modyfikacji towaru przez Klienta.

     6. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku: uszkodzenia mechanicznego przez Klienta lub niewłaściwego użytkowania towaru niezgodnego z instrukcją.

     7. Towary, które Klient reklamuje należy zwrócić, odpowiednio zabezpieczone, dołączając do przesyłki dowód zakupu towaru. Towar należy zwrócić na adres:

LEDIGO

Trakt Lubelski 273,

04-667 Warszawa.

 

§ 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT), GWARANCJA

 1. Klientowi indywidualnemu, jak również Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje 14 dniowy zwrot towaru bez podania przyczyny liczony od dnia otrzymania towaru a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy sklepu biuro@ledigo.pl. Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia „Formularz zwrotu” udostępnionego m.in. na stronie sklepu „Reklamacje i zwroty”, jednak nie jest to obowiązkowe
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności dla Klienta do czasu otrzymania zwrotnego towaru lub do czasu przesłania dowodu potwierdzenia wysyłki towaru, biorąc pod uwagę które z tych zdarzeń wystąpiło wcześniej.
 4. Towary, które Klient otrzymał od Sprzedającego należy zwrócić w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczone. Towar należy zwrócić na adres:

Ledigo

Trakt Lubleski 273,

04-667 Warszawa.

 1. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie późnieJ jednak niż w terminie czternastu dni.
  6. W przypadku dokonanej przez Klienta wcześniejszej płatności za towar Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu kosztu towaru wraz z kosztami dostawy (za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta innych niż najtańsza opcja dostawy realizowana przez Sprzedającego). Klient natomiast odsyła do Sprzedawcy towar na swój koszt.
  7. Odstąpienie od Umowy przez Klienta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.(m.in. towary na specjalne zamówienie Klienta)
  8. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§ 12 PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu w odniesieniu do Sklepu, w którym dochodzi do zawierania Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług (o charakterze jednorazowym), z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 13 pkt.3 Regulaminu.
 2.  Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. W przypadku Sklepów, w których dochodzi do zawierania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym, zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy o świadczenie usług o charakterze ciągłym lub okresowym w trybie przewidzianym w paragrafie 11 pkt.5 Regulaminu.
 5. Jeżeli usługa o charakterze okresowym wygasa w trakcie okresu wypowiedzenia Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu w tym momencie i nie ulega przedłużeniu na kolejny okres.
 6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 8. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 1. Załącznik nr 1. Reklamacje i zwroty
 2. Załącznik nr 2. Polityka Prywatności
Sklep internetowy Shoper.pl ·     © Copyright 2017 ·    WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl